POZOR NA NAPODOBNENINY ! 

Čoraz viac sa stretávame s kópiami nášho systému. Tieto kópie sú neporovnateľné s kvalitou nášho systému, nedisponujú požadovanou výrobnou presnosťou, nemajú dostatočnú UV odolnosť ani akustické vlastnosti. Certifikácia týchto produktov ich často vymedzuje len do teritoriálnej použiteľnosti v krajinách ich vydania. Súčasťou certifikácie predmetných výrobkov býva aj preukázanie ich zdravotnej nezávadnosti, čo častokrát pri napodobneninách nie je dokladované !

Kompletný stenový systém vrátane rohových tvárnic, prekladových tvárníc a ukončovacích profilov (riešenie otvorov).

 

Priečkovka Thermowerk hrúbky 15cm
Rozmery : 90cm x 25cm x 15cm ( d x v x š )
4,44 kusov / m2
Hrúbka betónu 5cm
U = ... W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Thermowerk hr. 25cm
Rozmery : 90cm x 25cm x 25cm ( d x v x š )
4,44 kusov / m2
Hrúbka betónu 15cm, alternatívne aj 20cm
U = 0,316 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Thermowerk hr. 30cm
Rozmery : 90cm x 25cm x 30cm ( d x v x š )
4,44 kusov / m2
Hrúbka betónu 15cm, alternatívne aj 20cm
U = 0,209 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Thermowerk hr. 35cm
Rozmery : 90cm x 25cm x 35cm ( d x v x š )
4,44 kusov / m2
Hrúbka betónu 15cm, alternatívne aj 20cm
U = 0,150 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Thermowerk hr. 40cm
Rozmery : 90cm x 25cm x 40cm ( d x v x š )
4,44 kusov / m2
Hrúbka betónu 15cm, alternatívne aj 20cm
U = 0,125 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Thermowerk hr. 50cm
Rozmery : 90cm x 25cm x 50cm ( d x v x š )
4,44 kusov / m2
Hrúbka betónu 15cm, alternatívne aj 20cm
U = 0,089 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Isorast hr. 25cm
Rozmery : 75cm x 25cm x 25cm ( d x v x š )
Hrúbka betónu 14cm, U = 0,26 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Isorast hr. 31cm
Rozmery : 75cm x 25cm x 31cm ( d x v x š )
Hrúbka betónu 14cm, U = 0,17 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Isorast hr. 37cm
Rozmery : 75cm x 25cm x 37cm ( d x v x š )
Hrúbka betónu 14cm, U = 0,13 W/(m2K)

Polystyrénová tvárnica Isorast hr. 43cm
Rozmery : 75cm x 25cm x 43cm ( d x v x š )
Hrúbka betónu 14cm, U = 0,10 W/(m2K)