NAJDOKONALEJŠIE zateplená a izolovaná základová doska bez tepelných mostov vrámci stavebníctva vyplnená vodostavebným betónom vhodná pre všetky typy stenových konštrukcií jedine u nás. Žiadne šalovanie doskami, čisté stavenisko, dokonalé detaily, stopercentná ochrana proti spodnej vode a vlhkosti, extrémne silná statika
TO JE ISODOSKA.

Základová doska vďaka jednoduchému postupu vhodná aj pre svojpomocné výstavby!

Potrebný materiál pre svojpomocnú realizáciu základovej dosky 100m2:
drvený betón resp. makadam triedy 32/63mm cca 35m3, makadam frakcie 4/8mm cca 5m3, výstuž dosky 2250kg, betón dosky 30m3

1. Odstránenie ornice
Po vytýčení objektu sa ako prvé odstrání ornica.

2. Ležaté rozvody
Inštalácia kanalizácie a vody, príp. chráničiek atď.

3. Štrkové lôžko základovej dosky
Zhutnená vrstva makadamu príp. drveného betónu a jeho následná nivelizácia menšou frakciou 4/8mm.

4. Tepelnoizolačné elementy základovej dosky
Inštalácia obvodových tepelnoizolačných elementov základovej dosky podľa vypracovaného kladačského plánu.

5. Vnútorná tepelnoiz. výplň
Ukladanie výplňovej tepelnej izolácie bez tepelných mostov

6. Výstuž základovej dosky
Ukladanie výstuže podľa statiky. (statické výpočty súčasťou ceny)

7. Zálievka základovej dosky
Vykonanie zálievky základovej dosky vodostavebným betónom pomocou betónovej pumpy.

8. Hotová základová doska